#14 మానిని మనసు యేల mAnini manasu yEla

Titleమానిని మనసు యేలmAnini manasu yEla
Written By
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
మానిని మనసు యాల గరుగదే
మనసు నిమిషమైన తాళదె
mAnini manasu yAla garugadE
manasu nimishamaina tALade
చరణం
charaNam 1
సుదతి రో నీకెదురు చూచి
నిదురల్యాక యుంటినె
sudati rO nIkeduru chUchi
niduralyAka yunTine
చరణం
charaNam 2
సరసకు రమ్మని వేడితె
తిరిగి చూడన్యాలనె
sarasaku rammani vEDite
tirigi chUDanyAlane
చరణం
charaNam 3
ధర్మపురీశుని గూడిన
మర్మము మరుపాయనె
dharmapurISuni gUDina
marmamu marupAyane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s