#40 పిల్ల మనసు pilla manasu

Titleపిల్ల మనసుpilla manasu
Written By
రాగం rAgaకాంభోదిkAmbhOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
పిల్ల మనసు గిల్లరాకుడా నల్లని సామి చిన్నpilla manasu gillarAkuDA nallani sAmi chinna
చరణం
charaNam 1
భూపల్ల మగసిగపించి చూడగ
పిల్లల జల్ల చెల్లరాయ వల్లగాదు మళ్ళిపోర
bhUpalla magasigapimchi chUDaga
pillala jalla chellarAya vallagAdu maLLipOra
చరణం
charaNam 2
ఇందురమ్మని చంద్రహారములివ్వ వచ్చేవు
సాటి యారండ్లు జూచితే
నిందెలకు మూలమౌ యెందు దాచుకొందు సామిని
imdurammani chamdrahAramulivva vachchEvu
sATi yAramDlu jUchitE
nimdelaku mUlamou yemdu dAchukomdu sAmini
చరణం
charaNam 3
చంటిపై చెయివేసి మోవిపంట నొక్కేవు
మా యింటి మగని తమ్ముడె తో
కంట కాముడెంతో సూరుడంట రంట దంటకాదు
chamTipai cheyivEsi mOvipamTa nokkEvu
mA yimTi magani tammuDe tO
kamTa kAmuDemtO sUruDamTa ramTa damTakAdu
చరణం
charaNam 4
వీర రాఘవ పోతులూరి వీర రాఘవులు
మోరు దా శ్రీ మోతుకూరు హాస
మందహాస చిద్విలాస చెన్నకేశవా
vIra rAghava pOtulUri vIra rAghavulu
mOru dA SrI mOtukUru hAsa
mamdahAsa chidwilAsa chennakESavA

2 thoughts on “#40 పిల్ల మనసు pilla manasu

 1. పోతులూరి స్థానం లో కోవళ్ళూరి ఉండాలి – మోదుగుల రవికృష్ణ.

  Like

  • ధన్యవాదాలు!
   మా దగ్గరున్న పుస్తకంలో స్పష్టంగా “పోతులూరి” అనే ఉంది. మీకు “కోవళ్ళూరి” అనే పదం ఎందుకు అనిపించిందో తెలియచేయగలరు.
   మా అభిప్రాయంలో ఇది “పోతులూరి వీరరాఘవులు” గారు రచించి “మోతుకూరి చెన్నకేశవనుకి” అర్పించి ఉండవచ్చు.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s