#65 రాజరాజ rAjarAja

TitleరాజరాజrAjarAja
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
రాజ రాజ రాజ రాజ రాజశేఖరా
మహారాజ రాజ నా మనవి వినవదేమిరా
rAja rAja rAja rAja rAjaSEkharA
mahArAja rAja nA manavi vinavadEmirA
చరణం
charaNam 1
నా పైని తప్పు లెన్న న్యాయమటన్న
నా కృపజూచి పిలువలేక దిక్కునీవన్న
nA paini tappu lenna nyAyamaTanna
nA kRpajUchi piluvalEka dikkunIvanna
చరణం
charaNam 2
రాతి నాతి చేసిన మహారాజు నీవన్న
ఈ పాతకుని బ్రోవనీకు బామాయనా
rAti nAti chEsina mahArAju nIvanna
I pAtakuni brOvanIku bAmAyanA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s