103 మాణిక్య నిను mANikya ninu

Titleమాణిక్య నినుmANikya ninu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
మాణిక్య నిను నమ్మినాను గురుmANikya ninu namminAnu guru
చరణం
charaNam 1

** Original book did NOT have the rest of the lyrics for this “prAchIna” javaLI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s