#105 సామిని రమ్మనవే sAmini rammanavE

Titleసామిని రమ్మనవేsAmini rammanavE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సామిని రమ్మనవే సఖి
కామిని వినవె శ్రీకాళహస్తీపుర
ధామునిపై మరులు దాచగలేనే
sAmini rammanavE sakhi
kAmini vinave SrIkALahastIpura
dhAmunipai marulu dAchagalEnE
చరణం
charaNam 1
అన్నము నోటికింపుగ లేదె
నానుబాలజుంటి తేనియు చేదే
annamu nOTikimpuga lEde
nAnubAlajumTi tEniyu chEdE
చరణం
charaNam 2
మారుడు తాను బల్ మమతతోను
సారెకు విల్వంచి సాహస మొనర్చెనే
mAruDu tAnu bal mamatatOnu
sAreku vilvamchi sAhasa monarchenE
చరణం
charaNam 3
నేటికి సామిని సూటిగ దెచ్చితె
బోటిరొ నీకు నె కోటిదలిత్తునే
nETiki sAmini sUTiga dechchite
bOTiro nIku ne kOTidalittunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s