#115 మునుపటి బాసలు munupaTi bAsalu

Titleమునుపటి బాసలుmunupaTi bAsalu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశుద్ధకాంభోజిSuddhakAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మునుపటి బాసలు మనకేలనే చెలీ కోరిన కోరికల్
కొనసాగగానే నీరజ నయనరో నీ మది నిజముగాదే
munupaTi bAsalu manakElanE chelI kOrina kOrikal
konasAgagAnE nIraja nayanarO nI madi nijamugAdE
చరణం
charaNam 1
పాన్పుపైని పవళించిన వేళలో
మోము మోమున జేర్చి ముద్దుబెట్టి వేడ
pAn&pupaini pavaLimchina vELalO
mOmu mOmuna jErchi muddubeTTi vEDa
చరణం
charaNam 2
ఆడిన మాటకు అతివరొ వానితో
చాడి చెప్పి నను చౌక జేసితివి
ADina mATaku ativaro vAnitO
chADi cheppi nanu chauka jEsitivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s