#143 నను గన్నతల్లి nanu gannatalli

Titleనను గన్నతల్లిnanu gannatalli
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహంసధ్వనిhamsadhwani
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
నను గన్నతల్లి నా భాగ్యమా
నారాయణీ ధర్మాంబికే
nanu gannatalli nA bhAgyamA
nArAyaNI dharmAmbikE
కనకాంగి రమాపతి సోదరీ
కరుణించవే కాత్యాయనీ
kanakAmgi ramApati sOdarI
karuNimchavE kAtyAyanI
చరణం
charaNam 1
కావు కావుమని నే మొరబెట్టగా
కరుగదేమి మది కమలలోచనీ
నీవు బ్రోవకున్న నెవరు బ్రోతురే
స్థావరంబొసగు త్యాగరాజనుత
kAvu kAvumani nE morabeTTagA
karugadEmi madi kamalalOchanI
nIvu brOvakunna nevaru brOturE
sthAvarambosagu tyAgarAjanuta

Not a jAvaLi. Multiple performances available on youtube and elsewhere. However, many sites seem to claim this to be in a different rAga or taLa. Found an interesting post at http://guruguha.org/blog/2016/10/29/true-identity-raga-tyagarajas-nannu-kanna-talli/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s