#148 చలమూనెనె chalamUnene

Titleచలమూనెనె (ప్రతి)chalamUnene (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
చలమూనెనె చెలియా నా విభుడుchalamUnene cheliyA nA vibhuDu
చరణం
charaNam 1
మది అలరువిలతు ములుకులకు
నులికెనె చెలియా నా
madi alaruvilatu mulukulaku
nulikene cheliyA nA
చరణం
charaNam 2
యీ వింత యేమో తెలియదు నన్నేమరి
మదిని వరభావజా శరీరుడనన్ బ్రోవక చెలియా నా
yI vimta yEmO teliyadu nannEmari
madini varabhAvajA SarIruDanan brOvaka cheliyA nA
చరణం
charaNam 3
వాడెంతగా నన్బాయనని బాస బలికీ యా
చేడె తోడగూడి నేడు వీడెనే చెలియా
vADemtagA nan&bAyanani bAsa balikI yA
chEDe tODagUDi nEDu vIDenE cheliyA
చరణం
charaNam 4
యీ ధారుణిలో రేపలె పురనాధుని
సముఖమున వాదభేద మోదమునం గాదనె చెలియా
yI dhAruNilO rEpale puranAdhuni
samukhamuna vAdabhEda mOdamunam gAdane cheliyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s