#172 నిలువదె niluvade

Titleనిలువదె (ప్రతి)niluvade (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
నిలువదె నా మది కలకంఠి వాని
రూపు కనుల జూడగనె
niluvade nA madi kalakamThi vAni
rUpu kanula jUDagane
చరణం
charaNam 1
రతి సల్పుదును నను హితవుతో పలుమారు
బతిమాలినది నాదు భావమ్ము దలచగ
rati salpudunu nanu hitavutO palumAru
batimAlinadi nAdu bhAvammu dalachaga
చరణం
charaNam 2
రహిబుట్టగ తోడి రాగము వాని
సాహాయము చే బాడినది సరసిజాక్షి దెల్పగనే
rahibuTTaga tODi rAgamu vAni
sAhAyamu chE bADinadi sarasijAkshi delpaganE
చరణం
charaNam 3
రామ రేపలె పుర రాజగోపాలునితో
కాముని కేళిలొ కలియుటెన్నటికొ
rAma rEpale pura rAjagOpAlunitO
kAmuni kELilo kaliyuTennaTiko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s