#184 వానిటు రమ్మని vAniTu rammani

Titleవానిటు రమ్మని (ప్రతి)vAniTu rammani (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహుసేనిhusEni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వానిటు రమ్మని దెల్పవే
వానిటు రమ్మని దెల్పవే
వరదుని నను కల్పవే
vAniTu rammani delpavE
vAniTu rammani delpavE
varaduni nanu kalpavE
చరణం
charaNam 1
మానిని కుసుమమాలను బంపిన
పూనుకొనెనా పూనుకొనెనా
పూజీడికిమ్మనెనా
mAnini kusumamAlanu bampina
pUnukonenA pUnukonenA
pUjIDikimmanenA
చరణం
charaNam 2
చలువ పన్నీరును సరసున కంపిన
అలదుకొనెనా
అలదుకొనెనా ఆ వెలదికిమ్మనెనా
chaluva pannIrunu sarasuna kampina
aladukonenA
aladukonenA A veladikimmanenA
చరణం
charaNam 3
యువిదరొ వానికి యుత్తరమంపిన
చదువుకొనెనా చదువుకొనెనా
యాధూర్తకిమ్మనెనా
yuvidaro vAniki yuttaramampina
chaduvukonenA chaduvukonenA
yAdhUrtakimmanenA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s