#243 రాములు శ్రీరాములు rAmulu SrIrAmulu

Titleరాములు శ్రీరాములుrAmulu SrIrAmulu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
రాములు శ్రీరాములు హో రాములు నా బాములు
ప్రేమతో తొలిగించి బ్రోచి కామితార్థములివ్వరా
rAmulu SrIrAmulu hO rAmulu nA bAmulu
prEmatO toligimchi brOchi kAmitArthamulivvarA
చరణం
charaNam 1
బువ్వకై రుసుమిచ్చె రహితుల యివ్వవద్దన్నారురా
గవ్వ దొరుకదు మాకు భత్యఖర్చు లెవరిస్తారురా
buvvakai rusumichche rahitula yivvavaddannArurA
gavva dorukadu mAku bhatyakharchu levaristArurA
చరణం
charaNam 2
ఆలుబిడ్డల విడచి పరదేశాలు దిరుగలేనురా
చాలగా శెలవిచ్చి పంపితే మేలుగా మ్రొక్కేనురా
AlubiDDala viDachi paradESAlu dirugalEnurA
chAlagA Selavichci pampitE mElugA mrokkEnurA
చరణం
charaNam 3
పచ్చి తురకల యిచ్చు కత్తుల పారవుంచినారురా
గిరిగీసి గిరిలోను నిలువబెట్టినారురా
pachchi turakala yichchu kattula pAravumchinArurA
girigIsi girilOnu niluvabeTTinArurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s