#260 ముద్దుగుమ్మ muddugumma

Titleముద్దుగుమ్మmuddugumma
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviముద్దుగుమ్మ వాడికింత
మోడి యేల బాలననవే
muddugumma vADikimta
mODi yEla bAlananavE
అనుపల్లవి anupallaviవద్దజేరి ముద్దులిడనే
వలదు వలదు వలదు యనననే
vaddajEri mudduliDanE
valadu valadu valadu yanananE
చరణం
charaNam 1
ప్రేమ చాలక దాని
శ్రీ చామధరణీ భూపాలుడు
కాముకేళిలోనే వలచి గలచి
మెలచి యుంటి
prEma chAlaka dAni
SrI chAmadharaNI bhUpAluDu
kAmukELilOnE valachi galachi
melachi yumTi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s