#270 చెలువుని రా రమ్మనవే cheluvuni rA rammanavE

Titleచెలువుని రా రమ్మనవేcheluvuni rA rammanavE
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaతిశ్రనడ ఆదిtiSranaDa Adi
పల్లవి pallaviచెలువుని రా రమ్మనవే ఓ చెలియరోcheluvuni rA rammanavE O cheliyarO
అనుపల్లవి anupallaviవారిజముఖి పగవారి బోధనచే
సారెకు నాపై నేరమెంచగ నిక
vArijamukhi pagavAri bOdhanachE
sAreku nApai nEramemchaga nika
చరణం
charaNam 1
కోరిన సామి ఈ దారి వచ్చేను గాదే
నారీమణి రారాయే పారమేమిక నిక
kOrina sAmi I dAri vachchEnu gAdE
nArImaNi rArAyE pAramEmika nika
చరణం
charaNam 2
అందరివలె నన్ను నిందలు సేయక
సుందరీ చామ రాజేంద్రుని వలచితి
amdarivale nannu nimdalu sEyaka
sumdarI chAma rAjEmdruni valachiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s