#303 హాయికల్గెనురా hAyikalgenurA

Titleహాయికల్గెనురాhAyikalgenurA
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaరూపకrUpaka
1హాయికల్గెనురా చాలగ ||హా||
నామది ||హా||
నీయొయ్యారంపు పాటల
hAyikalgenurA chAlaga ||hA||
nAmadi ||hA||
nIyoyyArampu pATala
2నీయెడ బాళిని నేను రాగానెరా
వేయని ముద్దిడి యెదను జేర్చి
వేయి మోరీలు జేయు బిగికౌగిలీయ నీవెంతో
nIyeDa bALini nEnu rAgAnerA
vEyani muddiDi yedanu jErchi
vEyi mOrIlu jEyu bigikaugilIya nIvemtO
3మారశతోజ్వలాకార నేనయ్యెడ కోరి
సుగంధము కూర్మిబూయ గారామున
నీ తీరౌ మోవిసుధారసమీయ
mAraSatOjvalAkAra nEnayyeDa kOri
sugamdhamu kUrmibUya gArAmuna
nI tIrau mOvisudhArasamIya
4మక్కువ నేను నీ చెక్కిలి గొట్టగ
చక్కలిగింతలు చాలగొల్పి
చొక్కింపు గోట నొక్కుచు
బాలిండ్లెక్కుడు బెనగ
makkuva nEnu nI chekkili goTTaga
chakkaligimtalu chAlagolpi
chokkimpu gOTa nokkuchu
bAlimDlekkuDu benaga
5ఆరసి గబ్బిట యజ్ఞన సత్కవి వారక
బ్రోచెడి శౌరి నేడు చారు నానా
బంధోచాతురీ మారునికేళి
Arasi gabbiTa yajnana satkavi vAraka
brOcheDi Sauri nEDu chAru nAnA
bamdhOchAturI mArunikELi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s