#307 చిన్న ముద్దీరా chinna muddIrA

Titleచిన్న ముద్దీరాchinna muddIrA
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaహిందూస్తాని కాఫీhimdUstAni kAfI
తాళం tALaఆదిAdi
1చిన్నముద్దీరా నాసామిchinnamuddIrA nAsAmi
2కన్నుల పండువుగా నిను గనగనె
వెన్నవలెను మది వేగ గరగురా
kannula panDuvugA ninu ganagane
vennavalenu madi vEga garagurA
3సరసత నీవొకసారి మాటాడిన
బొరి బొరి మేన బులక లెచ్చురా
sarasata nIvokasAri mATADina
bori bori mEna bulaka lechchurA
4అమ్మకచెల్ల నిన్నంటిన మాత్రనె
కమ్మని కోర్కెలు గలుగుచుండురా
ammakachella ninnanTina mAtrane
kammani kOrkelu galuguchumDurA
5కమలా ప్రియ శ్రీ గబ్బిట యజ్ఞన
నమిత చరణ విడనాడజాలరా
kamalA priya SrI gabbiTa yajnana
namita charaNa viDanADajAlarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s