#323 మానినీ మణిరో mAninI maNirO

Titleమానినీ మణిరోmAninI maNirO
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaదర్బారుdarbAru
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమానినీ మణిరో వాని మనసు కరుగదాయనే
మనసు కరుగదాయెనా మనవి వినడాయెనే
mAninI maNirO vAni manasu karugadAyanE
manasu karugadAyenA manavi vinaDAyenE
చరణం
charaNam 1
అత్తరు పన్నీరు గంధమలది రారమ్మంటినే
అలది రారమ్మంటినే నా యనుగుకాడవంటినే
attaru pannIru gandhamaladi rArammanTinE
aladi rArammanTinE nA yanugukADavanTinE
చరణం
charaNam 2
కావిమోవి దొండపండు కాన్కగైకొమ్మంటినే
కాన్కగైకొమ్మంటినే బిగికౌగిలి యిమ్మంటినే
kAvimOvi donDapanDu kAn&kagaikommanTinE
kAn&kagaikommanTinE bigikaugili yimmanTinE
చరణం
charaNam 3
వింతగ చన్గవ పూల బంతులాడమంటినే
బంతులాడమంటినే నే నీకింత గూడదంటినే
vintaga chan&gava pUla bantulADamanTinE
bantulADamanTinE nE nIkinta gUDadanTinE
చరణం
charaNam 4
కోరి పిలువగానే శుక్రవారమన్నట్లాయనే
శుక్రవారమన్నట్లాయనే సరివారిలో నగుబాట్లాయనే
kOri piluvagAnE SukravAramannaTlAyanE
SukravAramannaTlAyanE sarivArilO nagubATlAyanE
చరణం
charaNam 5
పొడిమాటలచే కోర్కెదీరిపోవునే ఎవ్వరికైన
పోవునె యెవ్వరికైన ఆ భోగ దేవేంద్రునికైన
poDimATalachE kOrkedIripOvunE evvarikaina
pOvune yevvarikaina A bhOga dEvEndrunikaina
చరణం
charaNam 6
భువిలోన ద్విభాషి పుల్లకవి రాజవరదుడె
కవి రాజవరదుడే నన గవయదగు గోపాలుడే
bhuvilOna dvibhAshi pullakavi rAjavaraduDe
kavi rAjavaraduDE nana gavayadagu gOpAluDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s