#334 నేను నీదానా nEnu nIdAnA

ఇది తొలి పుస్తకములో జావళిగానూ, తదుపరి పుస్తకములో పదముగానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a jAvaLi in the first publication, but as a padamu in the second.

Titleనేను నీదానాnEnu nIdAnA
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviనేను నీదానా నా మేను నీదేనురా
నీనా సందున వేరేవాడు గానరా
nEnu nIdAnA nA mEnu nIdEnurA
nInA sanduna vErEvADu gAnarA
చరణం
charaNam 1
ఎన్నడు నీ మాట కెదురాడులేదుర
మన్నించి తిన్నగ మాటాడవేమిర
ennaDu nI mATa kedurADulEdura
manninchi tinnaga mATADavEmira
చరణం
charaNam 2
ఓరీ నా సామి నే కోరితిరా నిన్నే
తీరైన గుబ్బల గోరులుంచరార
OrI nA sAmi nE kOritirA ninnE
tIraina gubbala gOruluncharAra
చరణం
charaNam 3
భాసుర వేణుగోపాల దయావాల
దాసు శ్రీరాముని దయ నేలవదేల
bhAsura vENugOpAla dayAvAla
dAsu SrIrAmuni daya nElavadEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s