#359 చాలు చాలు పోరా chAlu chAlu pOrA

Titleచాలు చాలు పోరాchAlu chAlu pOrA
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Bookunknown
రాగం rAgaఅఠాణాaThANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచాలు చాలు పోరా
నిర్ధనుడేల వచ్చితి కౌగలించి
chAlu chAlu pOrA
nirdhanuDEla vachchiti kaugalinchi
చరణం
charaNam 1
రమ్మంటే వచ్చెడివాడు
ఇమ్మంటే లేదనుట తరమా
సొమ్ములియ్య చేతగాక
కొమ్మలు కావలెనా నీకు
rammanTE vachcheDivADu
immanTE lEdanuTa taramA
sommuliyya chEtagAka
kommalu kAvalenA nIku
చరణం
charaNam 2
దినమంత రతి బెనగి మతి చెడపినావే
ఘనముగ ధర్మపురీశుడని పేరు
పునుగు సుగంధము పూసినవాడు
కొనకు తనువేగాని ధనమీయలేదు
dinamanta rati benagi mati cheDapinAvE
ghanamuga dharmapurISuDani pEru
punugu sugandhamu pUsinavADu
konaku tanuvEgAni dhanamIyalEdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s