#366 సఖియ నేనెందుబోదు sakhiya nEnendubOdu

Titleసఖియ నేనెందుబోదుsakhiya nEnendubOdu
Written Byచామ రాజేంద్ర వడయారుchAma rAjEndra vaDayAru
Bookunknown
రాగం rAgaదర్బారీ కానడdarbArI kAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసఖియా నేనెందు బోదుమిక నా మనసు నీదైనదిsakhiyA nEnendu bOdumika nA manasu nIdainadi
చరణం
charaNam 1
కపట నాటక మెరుగని వాడే
చపలాక్షుడు నేను కాదే
kapaTa nATaka merugani vADE
chapalAkshuDu nEnu kAdE
చరణం
charaNam 2
అసమ సుందరి నీ చిరు నవ్వులకు
కుసుమశరుడు విరిశరములు వేయ
asama sundari nI chiru navvulaku
kusumaSaruDu viriSaramulu vEya
చరణం
charaNam 3
కోమలాంగుడౌ చామభూపాలుడు నే
కామిని నిన్నిపుడు కామించితి
kOmalAnguDau chAmabhUpAluDu nE
kAmini ninnipuDu kAminchiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s