#402 ఎందుకు రాడాయె enduku rADAye

Titleఎందుకు రాడాయెenduku rADAye
Written ByవెంకటరమణvenkaTaramaNa
Book
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎందుకు రాడాయె ఎవరేమన్నారోenduku rADAye evarEmannArO
సరసుని ప్రేమ సతమని యుంటినే
కరుణ మరచెనే కలికిరో నేడు
sarasuni prEma satamani yunTinE
karuNa marachenE kalikirO nEDu
చందన పరిమళ ఆనందముగ నుంటినే
సుందరాంగుడు రాడాయె మందయాన ఈవేళ
chandana parimaLa Anandamuga nunTinE
sundarAnguDu rADAye mandayAna IvELa
కోరిన వేళలో కోపము ఏలనే
మంగళపురీశుని వేగమె పిలుపవె
kOrina vELalO kOpamu ElanE
mangaLapurISuni vEgame pilupave

One thought on “#402 ఎందుకు రాడాయె enduku rADAye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s