#407 తెలియక జేసిన teliyaka jEsina

పురుష జావళి purusha jAvaLi

Titleతెలియక జేసినteliyaka jEsina
Written Byచింతలపల్లి వేంకటరావుchintalapalli vEnkaTarAvu
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతెలియక జేసిన అపరాధములన్నియు
చెలియా మన్నించవే
teliyaka jEsina aparAdhamulanniyu
cheliyA manninchavE
వలపు జూచి నా సతియని మంచి
గిలిగింతలిచ్చి మతి హీనుడైతి
valapu jUchi nA satiyani manchi
giligintalichchi mati hInuDaiti
నా వారి తెలియక ఏమారు వచ్చితె
కోపము శాయక కౌగలించవలె
nA vAri teliyaka EmAru vachchite
kOpamu SAyaka kaugalinchavale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s