#420 సామి నిన్నే sAmi ninnE

Titleసామి నిన్నేsAmi ninnE
Written Byవీణ పద్మనాభయ్యvINa padmanAbhayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసామి నిన్నే నమ్మినానురా
సామగాన లోల చామ
భూమి పాల జాలమేల
sAmi ninnE namminAnurA
sAmagAna lOla chAma
bhUmi pAla jAlamEla
అనుపల్లవి anupallaviనన్ను కౌగలించుటకు తామసంబు వలదురా
అన్ని నీవైన నాదు విన్నపంబు వినుమురా
తిరిగి జూడరా నన్ను గూడరా
సరసమాడరా కృష్ణరాజ తనయ
వినయ దయా హృదయ
nannu kaugalinchuTaku tAmasambu valadurA
anni nIvaina nAdu vinnapambu vinumurA
tirigi jUDarA nannu gUDarA
sarasamADarA kRshNarAja tanaya
vinaya dayA hRdaya
చరణం
charaNam 1
జలజ నయన జలజ నాభ
సమానమై వెలయు నీవె నాకు దైవము
నీదే ధ్యానము ఓర్వ వశమా
తమకము సార్వభౌమ సకలములకు
jalaja nayana jalaja nAbha
samAnamai velayu nIve nAku daivamu
nIdE dhyAnamu Orva vaSamA
tamakamu sArvabhauma sakalamulaku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s