#421 వద్దంటె కోపమా vaddanTe kOpamA

Titleవద్దంటె కోపమాvaddanTe kOpamA
Written Byవీణ పద్మనాభయ్యvINa padmanAbhayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవద్దంటె కోపమా
ముట్ట వద్దంటె కోపమా
ముద్దు పెట్ట వద్దంటె కోపమా
నా సామి కోపమా
vaddanTe kOpamA
muTTa vaddanTe kOpamA
muddu peTTa vaddanTe kOpamA
nA sAmi kOpamA
అనుపల్లవి anupallaviప్రొద్దు పుట్టగ వచ్చి నను కౌగలించి
అద్దంపు చెక్కిళ్ళపై ముద్దు పెట్ట
proddu puTTaga vachchi nanu kaugalinchi
addampu chekkiLLapai muddu peTTa
చరణం
charaNam 1
ఎవరైన జూచితే నాదు నీదు
మరియాద లేమౌనురా వినరా
అవనిలో పతివ్రత నేనని నమ్మిన
నావారి నమ్మక చెడిబోయ తులజేయ
evaraina jUchitE nAdu nIdu
mariyAda lEmaunurA vinarA
avanilO pativrata nEnani nammina
nAvAri nammaka cheDibOya tulajEya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s