#451 చెలియ నేనెట్లోర్తునే cheliya nEneTlOrtunE

Titleచెలియ నేనెట్లోర్తునేcheliya nEneTlOrtunE
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviచెలియ నేనెట్లోర్తునే చెలువుని బాసి
నే నిలువగ జాలనె
cheliya nEneTlOrtunE cheluvuni bAsi
nE niluvaga jAlane
చరణం
charaNam 1
అలివేణి నా విభు డలగి రాడాయెనో
చెలి బోధన విని చలమును బూనెనొ
alivENi nA vibhu Dalagi rADAyenO
cheli bOdhana vini chalamunu bUneno
చరణం
charaNam 2
మరుడురమున విరి శరముల నేసెనె
సరగున సామితో సరసము లాడక
maruDuramuna viri Saramula nEsene
saraguna sAmitO sarasamu lADaka
చరణం
charaNam 3
వెన్నెల కాకల వెత జెంద లేనే
కన్నెరో చెలువుని కౌగిట జేరక
vennela kAkala veta jenda lEnE
kannerO cheluvuni kaugiTa jEraka
చరణం
charaNam 4
రమణుడైన శ్రీ రాజ గోపాలుని
నిమిషము జూడక నిదుర రాదు గదే
ramaNuDaina SrI rAja gOpAluni
nimishamu jUDaka nidura rAdu gadE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s