#457 దూరులకు నే dUrulaku nE

Titleదూఱులకు నేdU~rulaku nE
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaమిశ్ర లఘువుmiSra laghuvu
పల్లవి pallaviదూఱులకు నే లోనైతి గదవే వట్టిdU~rulaku nE lOnaiti gadavE vaTTi
సారసాక్షుడు నాతో కద్దని మఱి వట్టిsArasAkshuDu nAtO kaddani ma~ri vaTTi
ఆట పాటలకు నే మాటిమాటికి వాని
చోటికి నే బోవగా వట్టి
ATa pATalaku nE mATimATiki vAni
chOTiki nE bOvagA vaTTi
బోటుల కెదుట నే జూచి నవ్వే
అలవాటు చేసినందుకా వట్టి
bOTula keduTa nE jUchi navvE
alavATu chEsinandukA vaTTi
ధర్మపురిని నెలకొన్న శ్రీపరవాసుదేవు డెఱుగు గదవే వట్టిdharmapurini nelakonna SrIparavAsudEvu De~rugu gadavE vaTTi

“dUrulaku nE” – added to facilitate search without ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s