#468 సామి రాడేమందునే sAmi rADEmandunE

Titleసామి రాడేమందునేsAmi rADEmandunE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At5, 137
పల్లవి pallaviసామి రాడేమందునే చానరో తోడితేవే
నిమిషము తామసింప లేనే
sAmi rADEmandunE chAnarO tODitEvE
nimishamu tAmasimpa lEnE
కోమలాంగి వాని కెంతటి మందు బెట్టనే
ఎంతటి మాయ చేసెనే
kOmalAngi vAni kentaTi mandu beTTanE
entaTi mAya chEsenE
ఇందుముఖీ వాని బాసి ఎట్లు సైతునే
ఈ వలపెట్లు సైతునే
indumukhI vAni bAsi eTlu saitunE
I valapeTlu saitunE
ముందు నన్ను గూడిన బాలచంద్ర నాథుడే
వాడతి సుందరాంగుడే
mundu nannu gUDina bAlachandra nAthuDE
vADati sundarAnguDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s