#476 రమ్మనే కొమ్మ నే rammanE komma nE

Titleరమ్మనే కొమ్మ నేrammanE komma nE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరమ్మనే కొమ్మ నే ఈ విరహము తాళజాల ఎమ్మె కాని ఈవేళrammanE komma nE I virahamu tALajAla emme kAni IvELa
రమ్మనవే మనవి వినవె వరద వేంకట రమణు నిపుడుrammanavE manavi vinave varada vEnkaTa ramaNu nipuDu
చరణం
charaNam 1
అమరికగా శ్రుతి గూర్చుగొని హౌసుగ తొడ తొడ చేర్చుకొని
సమగమ పధనిస రిని రీయని ముచ్చట లొనర వినిపించెద
amarikagA Sruti gUrchugoni hausuga toDa toDa chErchukoni
samagama padhanisa rini rIyani muchchaTa lonara vinipincheda
చరణం
charaNam 2
పద పద్యంబులచే వానీ పలుమఱు మెప్పించే గాని
తధిమి తకిట తక తధణంతక ధిత్తకధికి యని కొనిపించెద
pada padyambulachE vAnI paluma~ru meppinchE gAni
tadhimi takiTa taka tadhaNamtaka dhittakadhiki yani konipincheda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s