#479 వలచితె valachite

Titleవలచితెvalachite
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమిశ్ర లఘువుmiSra laghuvu
Previously posted at 23, 201
పల్లవి pallaviవలచితె ఇంత చలమేలరా నా సామిvalachite inta chalamElarA nA sAmi
చెలువుడ నా మదిని తలచి తలచి నినుcheluvuDa nA madini talachi talachi ninu
చరణం
charaNam 1
మక్కువతో నా మనసిటు నిలువక
మిక్కిలి వేడితే తామసమా
ఎక్కువ మమతతో బిలిచిన పలుకవు
makkuvatO nA manasiTu niluvaka
mikkili vEDitE tAmasamA
ekkuva mamatatO bilichina palukavu
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల రేయిని వేడిమి తాళర
నన్నిటు చుల్కన సేయకురా
నిన్నెడబాసి నే నిమిష మోర్వగ జాల
vennela rEyini vEDimi tALara
nanniTu chulkana sEyakurA
ninneDabAsi nE nimisha mOrvaga jAla
చరణం
charaNam 3
వర భీమేశుని నేరము లెంచుచు
సారెకు రమ్మన సమ్మతమా
మార సుందర నిన్ను మమతతో బిలిచిన
vara bhImESuni nEramu lenchuchu
sAreku rammana sammatamA
mAra sundara ninnu mamatatO bilichina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s