#493 ఎట్లు సైతురా eTlu saiturA

Titleఎట్లు సైతురాeTlu saiturA
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At121
పల్లవి pallaviఎట్లు సైతురా సామిeTlu saiturA sAmi
చరణం
charaNam 1
పెదవి మీద పంటి కాటు
ఎదను దాని చంటి పోటు
కదసి వెన్నున కీల్జడ
వేటు కన్నుల చూచి నే
pedavi mIda panTi kATu
edanu dAni chanTi pOTu
kadasi vennuna kIljaDa
vETu kannula chUchi nE
చరణం
charaNam 2
భయము లేక నన్ను బాసి
పగలు రాత్రి ఒకటి చేసి
వయసు చెలికి దార పోసి
వచ్చి నిలిచితే
bhayamu lEka nannu bAsi
pagalu rAtri okaTi chEsi
vayasu cheliki dAra pOsi
vachchi nilichitE
చరణం
charaNam 3
ముద్దుల సామి కృష్ణరాయ
ముదిత తోను పొందు సేయ
వద్దని నే మనవి సేయ
వాదు చేసితే
muddula sAmi kRshNarAya
mudita tOnu pondu sEya
vaddani nE manavi sEya
vAdu chEsitE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s