#498 అంతలోనె తెల్లవారె antalOne tellavAre

Titleఅంతలోనె తెల్లవారెantalOne tellavAre
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At24, 191
పల్లవి pallaviఅంతలోనె తెల్లవాఱె
అయ్యో ఏమి సేతునే
antalOne tellavA~re
ayyO Emi sEtunE
కాంతుని మనసెంత నొచ్చెనొ
ఇంతి యెట్లు సైతునే
kAntuni manasenta nochcheno
inti yeTlu saitunE
చరణం
charaNam 1
కొదమ గుబ్బ లెదను గదియ నదుము కొనుచు చాలా
పెదవి తేనె లాన నా మదిని దోచు వేళ
kodama gubba ledanu gadiya nadumu konuchu chAlA
pedavi tEne lAna nA madini dOchu vELa
చరణం
charaNam 2
పంతమున తటాన లేచి పైట కొంగు జారగా
కాంత దొంతర విడెమొసంగి కౌగలింపు చుండగా
pantamuna taTAna lEchi paiTa kongu jAragA
kAnta dontara viDemosangi kaugalimpu chunDagA
చరణం
charaNam 3
సోమ భూపాల రమ్మని భామ ప్రేమ మీఱగా
కాముకేళి లోన మిగుల కలసి మెలసి యుండగా
sOma bhUpAla rammani bhAma prEma mI~ragA
kAmukELi lOna migula kalasi melasi yunDagA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s