#501 ఎందుకు వాడలగి enduku vADalagi

Titleఎందుకు వాడలగిenduku vADalagi
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎందుకు వాడలగి రాడు మందగమనenduku vADalagi rADu mandagamana
సుందర వేంకటేశుడు వాడెందు బోయెనోsundara vEnkaTESuDu vADendu bOyenO
చరణం
charaNam 1
చపల నేత్రి యనుచు నన్ను చేర కున్నాడే
అపకారికా చెలికానికి ఉపము దెలుపవే
chapala nEtri yanuchu nannu chEra kunnADE
apakArikA chelikAniki upamu delupavE
చరణం
charaNam 2
కుటిల కుంతలి యనుచు నన్ను కూడ కున్నాడే
విటునికి మఱి బాసలిచ్చి వితము దెలుపవే
kuTila kuntali yanuchu nannu kUDa kunnADE
viTuniki ma~ri bAsalichchi vitamu delupavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s