#516 వేగ రమ్మనవే vEga rammanavE

Titleవేగ రమ్మనవేvEga rammanavE
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At30, 133
పల్లవి pallaviవేగ రమ్మనవే వేగమే
నా సామి నిందు సఖీ
vEga rammanavE vEgamE
nA sAmi nindu sakhI
చరణం
charaNam 1
*(మదనుని బారికి) మది నోర్వ జాలనే
సదయుని కింత దయ లేదే
*(madanuni bAriki) madi nOrva jAlanE
sadayuni kinta daya lEdE
చరణం
charaNam 2
అలదాని మాయకే వలచిన సామికి
వలపనే మందు తలకెక్కె
aladAni mAyakE valachina sAmiki
valapanE mandu talakekke
చరణం
charaNam 3
అద్దిర యెవతో విభు నెడ బాసెనే
నిద్దుర కంటికి రాదు గదే
addira yevatO vibhu neDa bAsenE
niddura kanTiki rAdu gadE
చరణం
charaNam 4
వన్నెలాడిరో మైసూరి కృష్ణుని
క్రొన్నన విల్తుని కేళికి
vannelADirO maisUri kRshNuni
kronnana viltuni kELiki

Text in brackets was not found in this book. We added, based on previous two versions of lyrics.
* పక్కన బ్రాకెట్ లో పెట్టిన మాటలు ఈ పుస్తకంలో లేవు. పాత పుస్తకాలలో దొరికిన సాహిత్యం నుంచి తీసుకుని మేము ఇక్కడ కలిపాము.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s