#532 బలె బలె నను bale bale nanu

Titleబలె బలె ననుbale bale nanu
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీhindusthAnI kAfI
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviబలె! బలె! నను జేరి బాసలు చేసి
కలికిరో! నా మాట తలపడే రాడే
bale! bale! nanu jEri bAsalu chEsi
kalikirO! nA mATa talapaDE rADE
చరణం
charaNam 1
అత్తరు వేలనే అల గంద మేలనే
పొత్తు మఱచి పోయి పురుషుడు రాడాయె
చిత్తజు బారి నే జేరితినే చెలి
attaru vElanE ala ganda mElanE
pottu ma~rachi pOyi purushuDu rADAye
chittaju bAri nE jEritinE cheli
చరణం
charaNam 2
సారెకు బయ్యెద జాఱ దీయుచు వాడు
కూరిమి కౌగిటి గోరెడు వాడేడే
మారు బారి నెటు నోరుతునే చెలి
sAreku bayyeda jA~ra dIyuchu vADu
kUrimi kaugiTi gOreDu vADEDE
mAru bAri neTu nOrutunE cheli
చరణం
charaNam 3
సన్మానముల నెంతో సలుపుచున్న నాపై
మన్మనోహరునకు మనసేమి రాకపోయె
మన్మధు చేతలెటు మాన్పుదునే చెలి
sanmAnamula nentO salupuchunna nApai
manmanOharunaku manasEmi rAkapOye
manmadhu chEtaleTu mAn&pudunE cheli
చరణం
charaNam 4
రంగనాధుడు కవి రాజ భుజంగ రావు
మంగళ నుతుల నన్మఱచి రాకున్నాడే
యంగజు ఢాకకు నాగుదునే చెలి
ranganAdhuDu kavi rAja bhujanga rAvu
mangaLa nutula nanma~rachi rAkunnADE
yangaju DhAkaku nAgudunE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s