#539 మాయ చేసినాడే mAya chEsinADE

Titleమాయ చేసినాడేmAya chEsinADE
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీhindusthAni kAfI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాయ చేసినాడే చెలి మాయ చేసినాడేmAya chEsinADE cheli mAya chEsinADE
చరణం
charaNam 1
వేయ సాగె సుమ సాయకు డమ్ముల
డాయ వెతలు పిక దీయవె యని వాడు
vEya sAge suma sAyaku Dammula
DAya vetalu pika dIyave yani vADu
చరణం
charaNam 2
మారుని పోర మై జారిన చెమటల
నారుప వీవన తేర బొమ్మని వాడు
mAruni pOra mai jArina chemaTala
nArupa vIvana tEra bommani vADu
చరణం
charaNam 3
చానరొ నిముసము జామయి తోచెనే
కానుక దేబోదు గాదనకని వాడు
chAnaro nimusamu jAmayi tOchenE
kAnuka dEbOdu gAdanakani vADu
చరణం
charaNam 4
ధరను భుజంగ రావు దాసుని బ్రోచిన
సరసుని మాటలు వరములౌ బలె వాడె
dharanu bhujanga rAvu dAsuni brOchina
sarasuni mATalu varamulau bale vADe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s