#548 ఇతడెవ్వడో itaDevvaDO

Titleఇతడెవ్వడోitaDevvaDO
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి pallaviఇతడెవ్వడో కాని యింతీ నిన్న నా కలలో
నేగుదెంచిన వీరుడే మారాకారుడే
itaDevvaDO kAni yintI ninna nA kalalO
nEgudenchina vIruDE mArAkAruDE
చరణం
charaNam 1
ప్రాణ నాయకీ చేర రమ్మని నను బిలిచి
వలచి సందిట గ్రుచ్చెనే ముద్దులిచ్చెనే
ఏను బులకించి యేమరి యుండగ
నెంతో వింత కూడ సేసెనే వీని జూడకున్న
నా యుసురు వీసమైన నిక నిల్వబోదు
prANa nAyakI chEra rammani nanu bilichi
valachi sandiTa gruchchenE muddulichchenE
Enu bulakinchi yEmari yunDaga
nentO vinta kUDa sEsenE vIni jUDakunna
nA yusuru vIsamaina nika nilvabOdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s