#555 విడు విడు viDu viDu

Titleవిడు విడుviDu viDu
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaజెంజోటిjenjOTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవిడు విడు నను ముట్టకు
ప్రేమ తెలిసె చాలు
viDu viDu nanu muTTaku
prEma telise chAlu
అనుపల్లవి anupallaviకడకు నవ్వుల పాలయ్యెగా
నా బ్రతుకిట్టుల మేలు
kaDaku navvula pAlayyegA
nA bratukiTTula mElu
చరణం
charaNam 1
కౌసల్యకు వలె నాకున్ గట్టవె పుస్తె
నా సవతి కేలుబడియైన నా పని వస్తె
kausalyaku vale nAkun gaTTave puste
nA savati kElubaDiyaina nA pani vaste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s