#567 చెలువుడ నీవు cheluvuDa nIvu

Titleచెలువుడ నీవుcheluvuDa nIvu
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
Book
రాగం rAgaఖమాసుkhamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచెలువుడ నీవు అటునిటు నిలుంటక నన్ను
నలుగురిలో నన్ను బలిమి సేయ వద్దురా
cheluvuDa nIvu aTuniTu nilunTaka nannu
nalugurilO nannu balimi sEya vaddurA
చరణం
charaNam 1
అంతరంగము వలె సొంతముగా
పంతము చేసెద వింత నేనెరుగనా
antarangamu vale sontamugA
pantamu chEseda vinta nEneruganA
చరణం
charaNam 2
పడక ఇంటికి వచ్చి పయ్యెద చేకొని
పుక్కిటి విడమిచ్చితే వెర్రిదాననా
paDaka inTiki vachchi payyeda chEkoni
pukkiTi viDamichchitE verridAnanA
చరణం
charaNam 3
ధర్మపురీశ మగవారల మర్మము
సారసారెకొక తీరు నేనెరుగనా
dharmapurISa magavArala marmamu
sArasArekoka tIru nEneruganA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s