#588 కలికి మణిరో kaliki maNirO

Titleకలికి మణిరోkaliki maNirO
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
Previously Posted At416
పల్లవి pallaviకలికి మణిరో కాంతా మణిరో కమలాకరుడు కానరాడే
వాని బాసి మనసు యొక్క నిమిషమయిన నిలువగలదే
kaliki maNirO kAntA maNirO kamalAkaruDu kAnarADE
vAni bAsi manasu yokka nimishamayina niluvagaladE
చరణం
charaNam 1
తరుణి వాని తలపు మాని తొలగిన నేమొ తోడిని గదా
వాసిగ గుంటూరు పురమున వెలసిన దాసుని బ్రోచెడు
వాసుదేవుడు వేణు గోపాలుడు
taruNi vAni talapu mAni tolagina nEmo tODini gadA
vAsiga gunTUru puramuna velasina dAsuni brOcheDu
vAsudEvuDu vENu gOpAluDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s