#619 అడి సకి యెన్న aDi saki yenna

Titleఅడి సకి యెన్నaDi saki yenna
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaదర్వుdarvu
తాళం tALa
అడి సకి యెన్న సొల్లువేన్
వనసిళ్ ప్కేదు సొల్లువేన్
aDi saki yenna solluvEn
vanasiL pkEdu solluvEn
తన్నం తనియాగ అన్నమెల్లాం కుంది
వర్న కీదం పాడుదు కిల్లయి కూవుదు యేదు సొల్లుదు
tannam taniyAga annamellAm kundi
varna kIdam pADudu killayi kUvudu yEdu solludu
సాలై సోలై గళుం సుందర మాగవే
బంద బంది యాగనమ్మయి పార్కయెమ్మయి కార్క
sAlai sOlai gaLum sundara mAgavE
banda bandi yAganammayi pArkayemmayi kArka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s