#629 అపుడు మనసు apuDu manasu

Titleఅపుడు మనసుapuDu manasu
Written Byపట్నం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్paTnam subrahmaNya ayyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఅపుడు మనసు నిలుచునటే అతివరో ఇదేటి మాటapuDu manasu niluchunaTE ativarO idETi mATa
అనుపల్లవి anupallaviచపలమేటి కెటువంటి సామర్థ్యము కలవాడైనchapalamETi keTuvanTi sAmarthyamu kalavADaina
చరణం
charaNam 1
చొక్కపు యౌవనము గల చక్కని పురుషుడు యువతుల
పక్క జేరి సరసముగా బల్కుచు కనుసైగ జేయగ
chokkapu yauvanamu gala chakkani purushuDu yuvatula
pakka jEri sarasamugA balkuchu kanusaiga jEyaga
చరణం
charaNam 2
వరద వేంకటేశ్వరుడిటు సురత కేళి సల్ప కోరిన
తరుణములో మారుడు విరిశరముల బిరబిర గురియగ
varada vEnkaTESvaruDiTu surata kELi salpa kOrina
taruNamulO mAruDu viriSaramula birabira guriyaga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s