#630 మరియాద తెలియకనే mariyAda teliyakanE

Titleమరియాద తెలియకనేmariyAda teliyakanE
Written Byపట్నం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్paTnam subrahmaNya ayyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమరియాద తెలియకనే మాటలాడుట తగునటేmariyAda teliyakanE mATalADuTa tagunaTE
అనుపల్లవి anupallaviపరిహాసము జేయతగిన వరుస కలిగి యుంటే నేమిparihAsamu jEyatagina varusa kaligi yunTE nEmi
చరణం
charaNam 1
సరస సల్లాపములకు సమయము గాదే యేమె
సరసిజాక్షి నావంటి సతులు గుంపు గూడి యుండగ
sarasa sallApamulaku samayamu gAdE yEme
sarasijAkshi nAvanTi satulu gumpu gUDi yunDaga
చరణం
charaNam 2
వెలదిరో నన్ను గూడినట్లు వేంకటేశ్వరునిపై
బలవంతముగా నేను వలచి వచ్చినానేమి
veladirO nannu gUDinaTlu vEnkaTESvarunipai
balavantamugA nEnu valachi vachchinAnEmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s