#631 ఏరా రారా ErA rArA

Titleఏరా రారాErA rArA
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏరా! రారా! చెయి తేరా! యీ మరుబారికి తాళగలేరాErA! rArA! cheyi tErA! yI marubAriki tALagalErA
అనుపల్లవి anupallaviమార జనక సుకుమార సుందరmAra janaka sukumAra sundara
చరణం
charaNam 1
వలచి నిన్ను బిలిచిన నన్ను సల్లాపించి మరియు నుల్లసించవుvalachi ninnu bilichina nannu sallApinchi mariyu nullasinchavu
చరణం
charaNam 2
సరసుడని చాల కోరినార! బిరాన! నన్ను కౌగిలించవేర! వద్దకిsarasuDani chAla kOrinAra! birAna! nannu kaugilinchavEra! vaddaki
చరణం
charaNam 3
పరమ దయాకరుడౌ శ్రీ ధర్మపౌరాధిప శ్రీ వేంకటేశ చేరనుparama dayAkaruDau SrI dharmapaurAdhipa SrI vEnkaTESa chEranu
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Iq_8xR3AVeI
https://www.youtube.com/watch?v=hsUxKnlIW5o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s