#632 ఎంతటి కులుకే entaTi kulukE

Titleఎంతటి కులుకేentaTi kulukE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎంతటి కులుకే? ఇంతిరో కాంతుని కిపు(డెంతటి)entaTi kulukE? intirO kAntuni kipu(DentaTi)
అనుపల్లవి anupallaviపంతము గల పరాంభోజముఖిని పెనగి నందున (కెంతటి)pantamu gala parAmbhOjamukhini penagi nanduna (kentaTi)
చరణం
charaNam 1
హొయలు మీరి వీధిలోన బయలుదేరి నన్ను జూచి
భయము లేక పాట పాడి కను సైగ జేయునే
hoyalu mIri vIdhilOna bayaludEri nannu jUchi
bhayamu lEka pATa pADi kanu saiga jEyunE
చరణం
charaNam 2
వరకు లేక నిన్న రేయి ధరపురీశుడైన సామి
మరుని కేళిలోను గూడి మాటలాడ డేమిది
varaku lEka ninna rEyi dharapurISuDaina sAmi
maruni kELilOnu gUDi mATalADa DEmidi

One thought on “#632 ఎంతటి కులుకే entaTi kulukE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s