#635 ప్రాణ సఖుడిటు prANa sakhuDiTu

Titleప్రాణ సఖుడిటుprANa sakhuDiTu
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసెంజురుటిsenjuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రాణ సఖుడిటు జేసెనే సఖిprANa sakhuDiTu jEsenE sakhi
చరణం
charaNam 1
ఇదిగొ వచ్చెదనని ఇతవులాడి
అల దానిల్లటు జేరెనే సఖి
idigo vachchedanani itavulADi
ala dAnillaTu jErenE sakhi
చరణం
charaNam 2
నన విలుతుని కేళికి బిలిచితే వాడు
అనరాని మాట్లాడెనే (సఖి)
nana vilutuni kELiki bilichitE vADu
anarAni mATlADenE (sakhi)
చరణం
charaNam 3
మును నను కలసి మర్మము లెరిగిన
ధర్మపురి వాసుడు నన్ను మరచెనే (సఖి)
munu nanu kalasi marmamu lerigina
dharmapuri vAsuDu nannu marachenE (sakhi)
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=gyKjHyfOMfY

One thought on “#635 ప్రాణ సఖుడిటు prANa sakhuDiTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s