#637 అది నీపై adi nIpai

Titleఅది నీపైadi nIpai
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaయమునా కల్యాణి (యమన్)yamunA kalyANi (yaman)
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviఅది నీపై మరులు కొన్నదిరాadi nIpai marulu konnadirA
చరణం
charaNam 1
రామ రఘురామ అభిరామ రామ
రామ నీ సమమును కానకలేరా
rAma raghurAma abhirAma rAma
rAma nI samamunu kAnakalErA
చరణం
charaNam 2
దాతలలో నెఱదాతవౌ శ్రీ
ధర్మపురీశ తామస మేలనురా
dAtalalO ne~radAtavau SrI
dharmapurISa tAmasa mElanurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s