#639 నారీమణి nArImaNi

TitleనారీమణిnArImaNi
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనారీమణి నీకైనదిరా జారచోర – మాnArImaNi nIkainadirA jArachOra – mA
అనుపల్లవి anupallaviధీర వినరా శ్రీ ధర్మపురాధిప మా చక్కనిdhIra vinarA SrI dharmapurAdhipa mA chakkani
చరణం
charaNam 1
బోటి నేర్పిన రతి పాటలు సైయాటలేవ
ధూటియ సరిసాటిల పాటియన కాదట మా
bOTi nErpina rati pATalu saiyATalEva
dhUTiya sarisATila pATiyana kAdaTa mA
చరణం
charaNam 2
మారు బల్కెరు గని మానిని గదరా కామినీ
తారాధిప నీ బావ కాదనరె సరసకు
mAru balkeru gani mAnini gadarA kAminI
tArAdhipa nI bAva kAdanare sarasaku
చరణం
charaNam 3
మారవీరుని విరి శరముల కోర్వదిక
రారా సరగునను చేకోరా మరుకేళికి – మా
mAravIruni viri Saramula kOrvadika
rArA saragunanu chEkOrA marukELiki – mA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s