#642 ఏమందునే EmandunE

TitleఏమందునేEmandunE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమందునే ముద్దు బాలామణి చెలి
ఏమని విన్నవింతునే ఓ చెలి
EmandunE muddu bAlAmaNi cheli
Emani vinnavintunE O cheli
అనుపల్లవి anupallaviచెలియ పల్కులు చెలువునకు దెల్పితినే
చెలియ మైమరచితినే
cheliya palkulu cheluvunaku delpitinE
cheliya maimarachitinE
చరణం
charaNam 1
మును నను గలసి మర్మము లెరిగిన
శ్రీ ధర్మపురీశు డున్నాడే ఓ చెలి
munu nanu galasi marmamu lerigina
SrI dharmapurISu DunnADE O cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s