#643 పరులన్న మాట parulanna mATa

Titleపరులన్న మాటparulanna mATa
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviపరులన్న మాట నమ్మవద్దు ప్రాణ నాయకాparulanna mATa nammavaddu prANa nAyakA
అనుపల్లవి anupallaviమోము జూప మ్రొక్కితే మర్మమేమిరా
మాయలాడి బోధనము బాగ జేసెరా
mOmu jUpa mrokkitE marmamEmirA
mAyalADi bOdhanamu bAga jEserA
చరణం
charaNam 1
మందయాన ఎవతె నీకు మందు బెట్టెరా
ముందు దెల్పు మిపుడు మోవి విందు బెట్టరా
mandayAna evate nIku mandu beTTerA
mundu delpu mipuDu mOvi vindu beTTarA
చరణం
charaNam 2
ధర్మపురిని స్థిరముగ నెలకొన్న సామిగా
ధర్మమున నేలుకోరా నిన్ను మ్రొక్కేరా
dharmapurini sthiramuga nelakonna sAmigA
dharmamuna nElukOrA ninnu mrokkErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s