#646 నీ లాలన nI lAlana

Titleనీ లాలనnI lAlana
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaథన్యాసిthanyAsi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనీ లాలన చాలు నిల్పరా శ్రీ తాలవాధిపnI lAlana chAlu nilparA SrI tAlavAdhipa
అనుపల్లవి anupallaviచాల వేడి నా యిరు కాళ్ళకు మ్రొక్కుచు బల్కెడిchAla vEDi nA yiru kALLaku mrokkuchu balkeDi
చరణం
charaNam 1
నిన్న రేతిరాడిన మాటలు మనసార నే వినియుండగా
మానిని నీ కనులాన నిన్నేమన లేదను
ninna rEtirADina mATalu manasAra nE viniyunDagA
mAnini nI kanulAna ninnEmana lEdanu
చరణం
charaNam 2
కుటిలాత్మ నీవటు మార్గ కాపటికుడని నేనటు పోవగా
వెంట వచ్చి కంటి కట్టు విప్పి చనులంటెడి
kuTilAtma nIvaTu mArga kApaTikuDani nEnaTu pOvagA
venTa vachchi kanTi kaTTu vippi chanulanTeDi
చరణం
charaNam 3
మితిలేక నే నతియాసతో రతికేళికి బతిమాలగా
నాతి రావేయని చేతులీడ్చి నను బిలిచేటి
mitilEka nE natiyAsatO ratikELiki batimAlagA
nAti rAvEyani chEtulIDchi nanu bilichETi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s