#647 నన్ను చులకన nannu chulakana

Titleనన్ను చులకనnannu chulakana
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaవసంతvasanta
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviనన్ను చులకన జేసె వినవే నా సామిnannu chulakana jEse vinavE nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviవెనుకటి నెనరుల తనమది నునుచగ venukaTi nenarula tanamadi nunuchaga
చరణం
charaNam 1
అను దినమును సరి వనిత లెదుట
పెను కనికరము జూపి శ్లాఘన సలిపిన దొర
anu dinamunu sari vanita leduTa
penu kanikaramu jUpi SlAghana salipina dora
చరణం
charaNam 2
పరిపరి విధముల సరస మాడక నాతో
అర నిమిష ముండని సరసుడే దూరోవిని
paripari vidhamula sarasa mADaka nAtO
ara nimisha munDani sarasuDE dUrOvini
చరణం
charaNam 3
పలుకు పలుకును మొలక నవ్వు నవ్వి మై
పులకరింప జేసేలు అల తాలవనేశుడు
paluku palukunu molaka navvu navvi mai
pulakarimpa jEsElu ala tAlavanESuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s